Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er dækket af Byg Garanti


Hvis du vil være sikker på at få udbedret eventuelle fejl og mangler, uden at du lider økonomisk tab, skal du derfor vælge en virksomhed der er medlem af Dansk Byggeri.


Garantien dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:
• én- eller to- familieboliger
• forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
• sommerhuse
• privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme
• lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

• Gælder for kunden der har indgået aftalen med håndværkeren

Økonomisk sikkerhedsnet


Byg Garanti er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i DI Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til 150.000 kr. incl. moms pr. byggesag, og garantien dækker i op til 3 år for synlige fejl, og op til 10 år for skjulte fejl og mangler, efter arbejdet er færdigt.


NB: Byg Garanti dækker ikke arbejder, der udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. incl. moms. Fejl ved materialer dækkes ikke.

Klageorgan


Såfremt der måtte opstå problemer i en byggesag, som ikke kan løses mindeligt mellem bygherre og virksomheden, kan du rette henvendelse til Byggeriets Ankenævn med en klage:

H.C Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk